Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.55.281

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 1985 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2 i art. 24 ust. 2 oraz w związku z art. 43 ust. 1-3, art. 44, 46 i 53 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 39, poz. 259, z 1983 r. Nr 44, poz. 206 i Nr 58, poz. 263, z 1984 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 57, poz. 287 oraz z 1985 r. Nr 44, poz. 214) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Grupa wynagrodzenia zasadniczegoMiesięczna kwota w złStawka dodatku funkcyjnegoMiesięczna kwota w zł
16.000- 8.500 1 500
2 6.500- 9.000 21.000
3 7.000- 9.500 31.500
4 7.500-10.000 42.000
5 8.000-10.600 52.500
6 8.500-11.200 63.000
7 9.000-11.800 73.500
8 9.500-12.500 84.000
910.000-13.200 94.500
1010.500-13.900105.000
1111.000-14.600116.000
1211.500-15.300127.000
1312.000-16.000
1412.500-16.900
1513.000-17.600
1613.600-18.400
1714.200-19.200
1814.800-20.000
1915.400-20.900
2016.000-21.600
2116.600-22.400
2217.200-23.200
2317.800-24.000
2418.400-25.000
2519.000-26.000
2620.000-28.000