§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.1997.34.214 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.34.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1997 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1997 r.