§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.277.2745

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.