§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.78.652

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2009 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.