§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.11.86

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1988 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.