§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.11.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1952 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego.