§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.142.1383

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2003 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.