§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.255.1714

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2010 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.