§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.33.124

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.