§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.
§  1.
§ 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 1950 r. w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 95) otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów § 16 ust. 1 i 2 oraz § 17 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 1951 r.".