§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.242.2419

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.