§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.150.1683

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2001 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.