§ 6. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.86.581

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2007 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.