§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki... - Dz.U.2003.99.918 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.918

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2003 r.