Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów. - Dz.U.1936.42.309 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.42.309

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 maja 1936 r.
o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 92, poz. 833) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 763) skreśla się § 49.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.