§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.35.199

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 1987 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.