Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.18.96

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1944 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA RESORTU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 27 grudnia 1944 r.
wydane w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Aprowizacji i Handlu, Przemysłu i Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 293) zarządzam, co następuje:
Uchyla się wzór deklaracji stanowiącej załącznik Nr 2 do § 35 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 510) w sprawie nabycia karty rejestracyjnej.
Wprowadza się deklarację według wzoru (załącznik).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

Deklaracja

w sprawie nabycia karty rejestracyjnej na okres

od ... do ... 194... r.

grafika