§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.40.233

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 1987 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.