Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1485

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2012 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.