§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.1.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 1983 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń i przychodów osiągniętych w 1982 r.