§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym. - Dz.U.1991.14.63 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.14.63

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 1991 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku wyrównawczego przypadającego od dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1991 r.