§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.212

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2012 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. Nr 77, poz. 523 oraz z 2008 r. Nr 196, poz. 1219) w załączniku w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) Grzechotki - drogowe;".