§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. - Dz.U.2001.32.360 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.32.360

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 2001 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.