§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.185.1808

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2003 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.