Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.144.1047

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2006 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.