§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.101.698

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.