§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.101.698

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2006 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 275, poz. 2730 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 442, Nr 192, poz. 1609 i Nr 232, poz. 1975) wprowadza się następujące zmiany:
A.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1)
w poz. 1 Nowotwory złośliwe:
a)
lp. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Calcii folinas

1)BCalciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml10 amp. 1 mlLzRp5909990356416
2)BCalciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml5 amp. 3 mlLzRp5909990356515
5 amp. 10 mlLzRp5909990356522
1 fiol. 10 mlLzRp5909990356539
1 fiol. 20 mlLzRp5909990356546
3)BCalciumfolinat-Ebewe kapsułki twarde 15 mg20 kaps.Rp5909990356713
4)BLeucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg10 fiol. s. subst.Rp5909990123421
5)BLeucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg10 fiol. s. subst.Rp5909990123520"
b)
lp. 18 otrzymuje brzmienie:

"18. Morphinum

1)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990724819
10 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724826
2)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990724918
30 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724925
3)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990725014
60 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725021
4)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990725113
100 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725120
5)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990404919
6)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990405015
7)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg60 tabl.Rpw5909990476237
8)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990476336
9)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg60 tabl.Rpw5909990476435
10)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg60 tabl.Rpw5909990476534
11)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg60 tabl.Rpw5909990476633
12)N ΘSevredol tabl. powl. 20 mg60 tabl.Rpw5909990336425
13)N ΘSlovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990491148
14)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743810
przedłużonym uwalnianiu 10 mg30 tabl.Rpw5909990743827
15)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743919
przedłużonym uwalnianiu 30 mg30 tabl.Rpw5909990743926
16)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744015
przedłużonym uwalnianiu 60 mg30 tabl.Rpw5909990744022
17)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744114
przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.Rpw5909990744121
18)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744213
przedłużonym uwalnianiu 200 mg30 tabl.Rpw5909990744220"
2)
w poz. 7 Cukrzyca lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Insulini cum zinco suspensio

1)BHumulin U zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990247318
2)BHumulin U zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990247219
3)BInsulinum Lente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188314
4)BInsulinum Lente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990339815
5)BInsulinum Semilente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188512
6)BInsulinum Semilente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990339914
7)BInsulinum Ultralente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990188611
8)BInsulinum Ultralente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml1 fiol. 10 mlRp5909990346912"
3)
w poz. 9 Gruźlica i inne mykobakteriozy uchyla się lp. 1;
4)
w poz. 11 Neuralgia popółpaścowa przewlekła lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Morphinum

1)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990724819
10 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724826
2)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990724918
30 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724925
3)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu20 tabl. w blistrachRpw5909990725014
60 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725021
4)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 20 tabl. w blistrachRpw5909990725113
100 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725120
5)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990404919
6)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990405015
7)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg60 tabl.Rpw5909990476237
8)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990476336
9)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg60 tabl.Rpw5909990476435
10)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg60 tabl.Rpw5909990476534
11)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg60 tabl.Rpw5909990476633
12)N ΘSevredol tabl. powl. 20 mg60 tabl.Rpw5909990336425
13)N ΘSlovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990491148
14)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743810
przedłużonym uwalnianiu 10 mg30 tabl.Rpw5909990743827
15)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743919
przedłużonym uwalnianiu 30 mg30 tabl.Rpw5909990743926
16)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744015
przedłużonym uwalnianiu 60 mg30 tabl.Rpw5909990744022
17)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744114
przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.Rpw5909990744121
18)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744213
przedłużonym uwalnianiu 200 mg30 tabl.Rpw5909990744220"
5)
w poz. 12 Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Morphinum

1)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 20 tabl. w blistrachRpw5909990724819
10 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724826
2)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 20 tabl. w blistrachRpw5909990724918
30 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990724925
3)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 20 tabl. w blistrachRpw5909990725014
60 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725021
4)N ΘDoltard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 20 tabl. w blistrachRpw5909990725113
100 mg100 tabl. w słoikuRpw5909990725120
5)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990404919
6)N ΘMorphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml10 amp. 1 mlRpw5909990405015
7)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg60 tabl.Rpw5909990476237
8)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990476336
9)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg60 tabl.Rpw5909990476435
10)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg60 tabl.Rpw5909990476534
11)N ΘMST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg60 tabl.Rpw5909990476633
12)N ΘSevredol tabl. powl. 20 mg60 tabl.Rpw5909990336425
13)N ΘSlovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg60 tabl.Rpw5909990491148
14)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743810
przedłużonym uwalnianiu 10 mg30 tabl.Rpw5909990743827
15)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990743919
przedłużonym uwalnianiu 30 mg30 tabl.Rpw5909990743926
16)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744015
przedłużonym uwalnianiu 60 mg30 tabl.Rpw5909990744022
17)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744114
przedłużonym uwalnianiu 100 mg30 tabl.Rpw5909990744121
18)N ΘVendal retard tabl. powl. o 10 tabl.Rpw5909990744213
przedłużonym uwalnianiu 200 mg30 tabl.Rpw5909990744220"
B.
W załączniku nr 2 do rozporządzenia:
1)
w poz. 1 Nowotwory złośliwe lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ondansetronum

1)BAtossa tabl. powl. 4 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990744411
2)BAtossa tabl. powl. 8 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990744510
3)BEmetron tabl. powl. 4 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990902712
4)BEmetron tabl. powl. 8 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990902811
5)BSetronon tabl. powl. 4 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990994618
6)BSetronon tabl. powl. 8 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990994717
7)BZofran tabl. powl. 4 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990001811
8)BZofran tabl. powl. 8 mg10 tabl.10 tabl.Rp5909990001910
9)BZofran czopki 16 mg1 szt.1 szt.Rp5909990810512
2 szt.1 szt.Rp5909990810529
10)BZofran syrop 4 mg/5 ml1 fl. 50 ml50 mlRp5909990810611
11)BZofran Zydis liofilizat doustny 4 mg10 szt. liofilizatu10 szt.Rp5909990887910
12)BZofran Zydis liofilizat doustny 8 mg10 szt. liofilizatu10 szt.Rp5909990888016"
2)
w poz. 17 Astma i przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Beclometasonum

1)BBeclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990431922
2)BBeclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990432028
3)BCortare aerozol wziewny, roztwór 100 mcg/dawkę400 dawek - 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990908615
4)BCortare aerozol wziewny, roztwór 250 mcg/dawkę400 dawek - 2 poj. po 200 dawek200 dawekRp5909990908714
5)BBecodisk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) 200 dawekRp5909990143917
6)BBecodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) 200 dawekRp5909990144013
7)BBecotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 20 g (200 dawek)200 dawekRp5909990144112"