§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.254.2534

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.