§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.92.1019

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
§  2.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku stosuje się od dnia 1 stycznia 2001 r.