§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.91.746

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2009 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 49 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1208) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3Dyrektor oddziału jednostkiXIII1.246-6.000
4Zastępca głównego księgowego, zastępca dyrektora oddziału jednostki, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu księgowości, kierownik zespołu księgowościXII1.236-5.000",
b)
lp. 6 otrzymuje brzmienie:
"6Główny specjalista, kierownik działu, główny doradca, kierownik zespołu doradczego, kierownik terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwaXI1.226-4.500";
2)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
lp. 4-6 otrzymują brzmienie:
"4Dyrektor oddziału jednostkiXIII9wyższe5, w tym 2 na stanowiskach kierowniczych
5Zastępca dyrektora oddziału jednostkiXII8wyższe4
6Zastępca głównego księgowego, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu księgowości, kierownik zespołu księgowościXII8ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe3 na stanowisku księgowy, starszy księgowy
średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne6 na stanowisku księgowy, starszy księgowy",
b)
lp. 8 otrzymuje brzmienie:
"8Główny specjalista, główny doradca, główny doradca rolniczy*, główny doradca rolnośrodowiskowy*, kierownik działu (z wyjątkiem kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki), kierownik zespołu doradczego, kierownik terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwaXI7wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*4, w tym 2 na stanowisku starszego specjalisty, starszego doradcy
kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, kierownik Działu Zastosowań Teleinformatyki4"