§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych... - Dz.U.2004.237.2376 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.237.2376

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.