§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.8.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 1980 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.