§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a... - Dz.U.2009.218.1696 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.218.1696

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2009 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r.