§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem... - Dz.U.2014.844 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.844

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2014 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2014 r.