§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.84.917

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.