§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.257.2574

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.