§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.257.2574

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2211) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 616,4656 ha położone na terenach miast: Wałbrzych, Dzierżoniów, Kudowa-Zdrój, Wrocław, Świdnica, Nowa Ruda, Kłodzko i Oława oraz gmin: Jelcz-Laskowice, Żarów i Nysa, w tym 7,3561 ha położonych we Wrocławiu - "Podstrefa Wrocław Obszar Fabryczna Kompleks nr 3" oraz 29,9680 ha położonych w Oławie - "Podstrefa Oława" przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.";

2)
w szczegółowym opisie granic i terenu wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:
a)
opis granic i terenu Podstrefy Wrocław otrzymuje brzmienie:

"Podstrefa Wrocław

Opisywany teren podstrefy jest podzielony na dwa obszary, tj. Psie Pole i Fabryczna. Obszar Psie Pole jest zlokalizowany w północno-wschodniej części Wrocławia, a Fabryczna - w południowo-zachodniej. Obszar Psie Pole jest podzielony na dwa kompleksy. Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 91,5671 ha.

I. Obszar Psie Pole

Kompleks nr 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 40,9543 ha.

Opis granicy rozpoczęto od punktu granicznego nr 195, który usytuowany jest na granicy z działkami nr 11/1, 11/2 i ul. Przedwiośnie - działka nr 2. Z powyższego punktu nr 195 granica biegnie wzdłuż działki nr 2 w kierunku wschodnim linią łamaną przez punkty nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 20 do punktu granicznego nr 228 rozgraniczającego działki nr 11/2 i 11/4 i dalej biegnie w kierunku wschodnim poprzez punkty graniczne nr 21, 22 i 128 do punktu granicznego nr 229 położonego u zbiegu działek nr 3/1, 11/4 i 11/5 i dalej do punktu granicznego nr 134 rozgraniczającego ul. Przedwiośnie z ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego. W punkcie nr 134 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie prawą stroną ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego poprzez punkty graniczne nr 38, 39, 40 do punktu granicznego nr 118 rozgraniczającego działki nr 5/5, 11/4, 11/5 i dalej do punktu granicznego nr 235 rozgraniczającego działki nr 5/5, 11/4, 11/6. Z punktu granicznego nr 235 poprzez punkty graniczne nr 117 i 258 biegnie do punktu granicznego nr 115 rozgraniczającego działki nr 4, 5/5, 11/7 i dalej do punktu granicznego nr 114, w którym to punkcie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu granicznego nr 91. Z punktu granicznego nr 91 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego linią łamaną poprzez punkty graniczne nr 92, 136, 93, 135, 94 do punktu granicznego nr 95 po granicach działek nr 11/8, 7/5, 7/6, 7/7. Z punktu granicznego nr 95 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 109, a następnie w kierunku południowym do punktu granicznego nr 108 i dalej w kierunku wschodnim do punktu granicznego nr 104, omijając działkę nr 8/2. Z punktu granicznego nr 104 granica biegnie w kierunku południowym poprzez punkt graniczny nr 107 do punktu granicznego nr 291 rozgraniczającego działki nr 4, 10/2 i 160. Z punktu granicznego nr 291 granica biegnie w kierunku południowym poprzez punkty graniczne nr 290, 289, 288, 287, 191 do punktu granicznego nr 285 rozgraniczającego działki nr 13 i 160 - ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego. W punkcie granicznym nr 285 granica kompleksu zmienia kierunek na północno-zachodni, rozgraniczając obręby Zakrzów i Psie Pole, i biegnie w linii prostej przez punkty graniczne nr 284, 283, 275, 282, 281, 140/22, 144, 139, 18, 95 do punktu granicznego nr 94. Tutaj granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w linii prostej w kierunku północnym wzdłuż koryta rzeki Dobrej poprzez punkty graniczne nr 127, 135 do punktu granicznego nr 134. Dalej granica biegnie linią łamaną poprzez punkty graniczne nr 143, 239, 13, 12 do punktu granicznego nr 205. Tutaj granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do punktu granicznego nr 204, gdzie ponownie załamuje się w kierunku południowym do punktu granicznego nr 203. Z tego punktu biegnie linią prostą do punktu granicznego nr 202 rozgraniczającego działki nr 11/1, 11/2 i 11/15. W punkcie granicznym nr 202 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie linią łamaną w kierunku północnym poprzez punkty graniczne nr 201, 200, 199, 198, 197, 196 do punktu granicznego nr 195, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu nr 1.

Kompleks nr 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 43,2567 ha.

Opis granicy rozpoczęto od punktu granicznego nr 22, który usytuowany jest u zbiegu ulic Mirkowskiej - działki nr 29, 1/21 i Bierutowskiej - działka nr 1.

Z powyższego punktu granicznego granica biegnie wzdłuż ul. Bierutowskiej - działki nr 1 i 5 w kierunku wschodnim linią łamaną prawą stroną ulicy poprzez punkty graniczne nr 19, 419, 23, 24, 437, 55, 25 po granicach działek nr 1/22, 1/28, 1/49, 1/30 do punktu granicznego nr 26. Tutaj granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu granicznego nr 28, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu granicznego nr 27. W punkcie granicznym nr 27 granica ponownie skręca w kierunku południowym, biegnąc przez punkty graniczne nr 450, 451, 29, 130, 131, 452, 132, 453 do punktu granicznego nr 454. Tutaj granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu granicznego nr 466, gdzie ponownie załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu granicznego nr 465. Tutaj granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty graniczne nr 40, 41, 326, 327, 54, 52, 51, 50 do punktu granicznego nr 49 wzdłuż granic działek nr 1/36, 2/17, 1/37. W punkcie granicznym nr 49 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie przez punkt graniczny nr 48 do punktu granicznego nr 47. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 412, następnie granica biegnie linią łamaną poprzez punkty nr 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403 do punktu granicznego nr 77 wzdłuż granic działki nr 1/15. Od punktu granicznego nr 77 granica poprzez punkty nr 402, 74 dochodzi do punktu 401 wzdłuż granicy działki nr 1/10. W punkcie granicznym nr 401 granica zmienia kierunek na północny do punktu granicznego nr 400, gdzie ponownie skręca w kierunku północno-wschodnim, biegnąc linią łamaną przez punkty graniczne nr 67, 68, 69, 70, 67/10 do punktu granicznego nr 74/10 wzdłuż granicy działki nr 1/20. W punkcie granicznym nr 74/10 granica kompleksu zmienia kierunek na południowy i biegnie w linii prostej poprzez punkty graniczne nr 71, 73/10, 72/10, 71/10, 70/10 do punktu granicznego nr 1 położonego przy ul. Kiełczowskiej. Od punktu granicznego nr 1 granica biegnie prawą stroną ul. Kiełczowskiej w kierunku zachodnim linią łamaną przez punkty graniczne nr 95, 286, 149/25, 62/25, 5/25, 7/25, 9/25, 89/25, 278 do punktu granicznego nr 88/25.

W punkcie granicznym nr 88/25 granica zmienia kierunek na północny i biegnie w linii prostej przez punkty graniczne nr 87/25, 93, 129, 186, 83 do punktu granicznego nr 6 wzdłuż granicy działek nr 1/11, 1/9, 1/4, 1/10. Od punktu granicznego nr 6 granica zmienia kierunek na zachodni i przebiega przez punkty graniczne nr 7, 8, 82, 9, 168, 10, 11, 166, 482, 267, 13, 14, 15, 262, 16, 17 do punktu granicznego nr 18, gdzie skręca w kierunku południowym i biegnie w linii prostej przez punkty graniczne nr 96, 256, 236, 74/25 do punktu granicznego nr 73/25 wzdłuż granicy działki nr 1/49. W punkcie granicznym nr 73/25 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie ponownie prawą stroną ul. Kiełczowskiej przez punkty graniczne nr 75/25, 474, 77/25, 2, 3, 4, 5, 464, 458, 54/23, 457, 55/23, 57/23, 59/23, 100, 61/23, 448, 63/23, 66/23, 67/23, 447, 436, 68/23, 69/23, 73/23, 74/23, 75/23, 76/23, 77/23, 78/23 do punktu granicznego nr 79/23 wzdłuż granicy działek nr 1/48, 1/47, 1/46, 1/44, 1/45, 1/49, 1/29, 1/27. Od punktu granicznego nr 79/23 granica biegnie w kierunku północnym do punktu granicznego nr 425, gdzie zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu granicznego nr 487, a następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu granicznego nr 488. W punkcie granicznym nr 488 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty graniczne nr 90/23, 424, 91/23 do punktu nr 92/23, gdzie zmienia kierunek na północny i biegnie w linii prostej wzdłuż ul. Mirkowskiej - działki nr 29 i 1/21 poprzez punkty graniczne nr 21, 20 do punktu granicznego nr 22, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu nr 2.

II. Obszar Fabryczna

Kompleks nr 3

Obszar o powierzchni 7,3561 ha przeznaczony pod duże inwestycje określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.).

Opis granicy rozpoczęto od punktu nr 177, który jest punktem wspólnym dla trzech działek: nr 7/1 AM21 (ul. Ostrowskiego), 1/1 AM23 (rzeka Ślęza) i 2/3. Od punktu nr 177 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 do punktu nr 173, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 29. Na odcinku od punktu nr 173 do punktu nr 29 kompleks graniczy z działką nr 19/2, na której znajduje się Cmentarz Komunalny. W punkcie nr 29 granica załamuje się ponownie pod kątem prostym i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 30 wzdłuż muru Zakładu Karnego nr 2 znajdującego się na działce nr 19/3. Od punktu nr 30 granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 289, w którym załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 288. Na odcinku pomiędzy punktami nr 289 i 288 kompleks graniczy z działką nr 2/6. W punkcie nr 288 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 287, który jest położony u zbiegu działek nr 2/5, 2/6 i 2/3.

Od punktu nr 287 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 400, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 399. W punkcie nr 399 granica zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 398, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 397. Od punktu nr 397 granica biegnie w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 396. W punkcie nr 396 granica załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 395, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu nr 394. Punkt nr 394 znajduje się przy ul. Ostrowskiego, stanowiącej działkę nr 7/1 AM21. W punkcie nr 394 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Ostrowskiego przez punkty nr 23/7, 23/6, 23/5, 23/4 do punktu nr 284, który jest punktem wspólnym dla działek nr 2/5, 2/3 AM23 i 7/1 AM21. Od punktu nr 284 granica biegnie przez punkt nr 23/3 do punktu nr 177, od którego rozpoczęto opis.",

b)
na końcu załącznika dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Oława w brzmieniu:

"Podstrefa Oława

Opisywany teren podstrefy jest zlokalizowany w południowo-wschodniej części miasta, w obrębie geodezyjnym Oława. Powierzchnia podstrefy wynosi 29,9680 ha.

Obszar jest przeznaczony pod duże inwestycje określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.).

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 1 położonego w północnej części działki nr 4/1 AM98. Od punktu nr 1 granica biegnie do punktu nr 2 po granicy działki nr 4/1 AM98, a od punktu nr 2 do punktu nr 3 granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 13/1 AM98 (droga). W punkcie nr 3 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 4 po granicy działki nr 7 AM96 (rów). W punkcie nr 4 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr 5, 6, 7, 8 do punktu nr 9. Na tym odcinku granica biegnie wzdłuż granicy działek nr 1/14, 10, 1/6 AM96. W punkcie nr 9 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 10 AM96 do punktu nr 10. W punkcie nr 10 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 11, 12 do punktu nr 13 wzdłuż granicy działki nr 7 AM96 (rów). Od punktu nr 13 do punktu nr 14 granica biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 6 AM97. W punkcie nr 14 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 15 do punktu nr 16 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 6 AM97. Z punktu nr 16 granica biegnie przez punkty nr 17 i 18 do punktu nr 19 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 13/1 i 12/3 AM98. W punkcie nr 19 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 20, 21, 22, 23 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granic. Na odcinku tym granica biegnie wzdłuż granic działek nr 12/3, 12/1, 5/6, 4/1 AM98.".