§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.37.293

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1988 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.