§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.37.293

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1988 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 3, poz. 22, z 1987 r. Nr 2, poz. 15 i Nr 39 poz. 225 oraz z 1988 r. Nr 21, poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu - składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Pracy - do spraw z zakresu prawa pracy, obejmującego obszar właściwości Sądów Wojewódzkich w: Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu z tymczasową siedzibą w Świdnicy i we Wrocławiu,

b) Wydziału Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmującego obszar właściwości tego Sądu,

c) Wydziału Ubezpieczeń Społecznych - do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmującego obszar właściwości Sądów Wojewódzkich w: Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu z tymczasową siedzibą w Świdnicy";

2)
w § 2:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Wydziału Pracy obejmującego obszar dzielnic Górna i Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna,",

b)
w ust. 3 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) w województwie wrocławskim - w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Trzebnicy, dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu."