Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.59.630

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Na podstawie art. 15 § 2, art. 16 § 3 i 4 oraz art. 18 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 180) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 166, poz. 1253) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sąd Apelacyjny w Katowicach - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach,";

2) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach:

a) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bielsku-Białej, Cieszynie, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Żywcu,

b) Sąd Okręgowy w Częstochowie - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Oleśnie,

c) Sąd Okręgowy w Gliwicach - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bytomiu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,

d) Sąd Okręgowy w Katowicach z Ośrodkiem Zamiejscowym w Rybniku i Wydziałem Zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Chorzowie, Chrzanowie, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Olkuszu, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku, Sosnowcu, Tychach, Wodzisławiu Śląskim i Zawierciu;"

3) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W Sądzie Okręgowym w Katowicach tworzy się Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim do rozpoznawania w pierwszej i drugiej instancji spraw karnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim.";

4) w § 4:

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach:

a) Sąd Rejonowy w Bytomiu - dla miast: Bytom i Radzionków,

b) Sąd Rejonowy w Gliwicach - dla miast: Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz gmin: Gierałtowice, Ornontowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś,

c) Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej - dla miasta Ruda Śląska,

d) Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach - dla miast: Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie i Tarnowskie Góry oraz gmin: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice,

e) Sąd Rejonowy w Zabrzu - dla miasta Zabrze,";

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

a) Sąd Rejonowy w Będzinie - dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin: Bobrowniki i Psary,

b) Sąd Rejonowy w Chorzowie - dla miast: Chorzów i Świętochłowice,

c) Sąd Rejonowy w Chrzanowie - dla gmin: Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia,

d) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - dla miast: Dąbrowa Górnicza i Sławków,

e) Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju - dla miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gmin: Pawłowice i Zebrzydowice,

f) Sąd Rejonowy w Jaworznie - dla miasta Jaworzno,

g) Sąd Rejonowy w Katowicach - dla miast: Katowice i Siemianowice Śląskie,

h) Sąd Rejonowy w Mikołowie - dla miast: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gminy Wyry,

i) Sąd Rejonowy w Mysłowicach - dla miast: Imielin i Mysłowice oraz gminy Chełm Śląski,

j) Sąd Rejonowy w Olkuszu - dla miasta Bukowno oraz gmin: Bolesław, Klucze, Olkusz, Pilica, Wolbrom i Żarnowiec,

k) Sąd Rejonowy w Pszczynie - dla gmin: Bestwina, Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec,

l) Sąd Rejonowy w Raciborzu - dla miasta Racibórz oraz gmin: Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik,

ł) Sąd Rejonowy w Rybniku - dla miast: Rybnik i Żory oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski i Świerklany,

m) Sąd Rejonowy w Sosnowcu - dla miasta Sosnowiec,

n) Sąd Rejonowy w Tychach - dla miast: Bieruń, Lędziny i Tychy oraz gmin: Bojszowy i Kobiór,

o) Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim - dla miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana,

p) Sąd Rejonowy w Zawierciu - dla miast: Poręba i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec i Siewierz,".

§  2. 1 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lipca 2000 r. (Dz.U.00.56.674) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2000 r.