Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.127.1327

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 64, poz. 656, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu,";

2) w § 3:
a) w pkt 1:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Prokuraturę Okręgową w Białymstoku - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Białystok-Południe w Białymstoku, Białystok-Północ w Białymstoku oraz w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach i Sokółce,",

lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Prokuraturę Okręgową w Olsztynie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Olsztyn-Południe w Olsztynie, Olsztyn-Północ w Olsztynie, Piszu i Szczytnie,",

b) w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Prokuraturę Okręgową w Słupsku - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku,",

c) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Prokuraturę Okręgową w Częstochowie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Częstochowa-Południe w Częstochowie, Częstochowa-Północ w Częstochowie oraz w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu,",

d) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Prokuraturę Okręgową w Kielcach - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielce-Wschód w Kielcach, Kielce-Zachód w Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i Staszowie,",

e) w pkt 6:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Prokuraturę Okręgową w Łodzi - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Łódź-Bałuty w Łodzi, Łódź-Górna w Łodzi, Łódź-Polesie w Łodzi, Łódź-Śródmieście w Łodzi, Łódź-Widzew w Łodzi, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu,",

w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) Prokuraturę Okręgową w Sieradzu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Łasku, Poddębicach, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli;",

f) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu:

a) Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie,

b) Prokuraturę Okręgową w Koninie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku,

c) Prokuraturę Okręgową w Poznaniu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznań-Grunwald w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Poznań-Wilda w Poznaniu, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie,

d) Prokuraturę Okręgową w Szczecinie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecin-Niebuszowo w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie, Szczecin-Śródmieście w Szczecinie, Szczecin-Zachód w Szczecinie i Świnoujściu,

e) Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach;",

g) w pkt 10 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, Wrocław-Krzyki Wschód we Wrocławiu, Wrocław-Krzyki Zachód we Wrocławiu, Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu, Wrocław-Stare Miasto we Wrocławiu i Wrocław-Śródmieście we Wrocławiu.";

3) w § 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie:

a) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, obejmujący obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Białej Podlaskiej, Parczewie i Radzyniu Podlaskim,

b) Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie, obejmujący obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w Chełmie i Włodawie,",

b) w pkt 2 uchyla się lit. a;
4) w § 5:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Białymstoku:

a) Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe w Białymstoku dla części miasta Białystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Franciszka Kleeberga w kierunku południowym, wzdłuż tej linii kolejowej do przecięcia z al. Jana Pawła II, środkiem al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy hotelu "Turkus", od tego ronda w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ulicami ks. Jerzego Popiełuszki i Mikołaja Kopernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północnym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od tego przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Białej, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rzeki Białej do placu Antonowicza, od tego placu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzeki Dolistówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Ciołkowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta,

b) Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ w Białymstoku dla części miasta Białystok w granicach przebiegających od przecięcia linii kolejowej z ul. gen. Franciszka Kleeberga w kierunku południowym, wzdłuż tej linii kolejowej do przecięcia z al. Jana Pawła II, środkiem al. Jana Pawła II w kierunku wschodnim do ronda przy hotelu "Turkus", od tego ronda w kierunku południowym środkiem ul. Hetmańskiej do skrzyżowania z ulicami ks. Jerzego Popiełuszki i Mikołaja Kopernika, wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w kierunku południowo-wschodnim do ronda, od tego ronda w kierunku północnym wzdłuż linii kolejowej do przecięcia z ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, od tego przecięcia wzdłuż ul. Poleskiej w kierunku północno-wschodnim do rzeki Białej, dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rzeki Białej do placu Antonowicza, od tego placu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż rzeki Dolistówka do przecięcia z linią kolejową, wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschodnim do przecięcia z ul. K. Ciołkowskiego i wzdłuż tej ulicy w kierunku północno-wschodnim, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta,

c) Prokuratura Rejonowa w Białymstoku dla gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Kościelne, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów,

d) Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim dla miast Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka i Wyszki,

e) Prokuratura Rejonowa w Hajnówce dla miasta Hajnówka oraz gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew i Narewka,

f) Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach dla miasta Siemiatycze oraz gmin: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo i Siemiatycze,

g) Prokuratura Rejonowa w Sokółce dla gmin: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Szudziałowo;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Częstochowie:

a) Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe w Częstochowie dla części miasta w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomki aż do ujścia do rzeki Warty, dalej w kierunku północnym środkiem Alei Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Mirowską, środkiem ulicy Mirowskiej i ulicy Mstowskiej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta,

b) Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie dla części miasta w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta wzdłuż północnego wału rzeki Stradomki aż do ujścia do rzeki Warty, dalej w kierunku północnym środkiem Alei Wojska Polskiego aż do skrzyżowania z ulicą Mirowską, środkiem ulicy Mirowskiej i ulicy Mstowskiej do wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, północną i zachodnią granicą administracyjną miasta,

c) Prokuratura Rejonowa w Częstochowie dla gmin: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka,

d) Prokuratura Rejonowa w Lublińcu dla miasta Lubliniec oraz gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki,

e) Prokuratura Rejonowa w Myszkowie dla miasta Myszków oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice i Żarki,

f) Prokuratura Rejonowa w Zawierciu dla miast: Poręba i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec;",

c) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Prokuratura Rejonowa w Braniewie dla miasta Braniewo oraz gmin: Braniewo, Frombork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, Pieniężno, Płoskinia i Wilczęta,",

d) w pkt 6:
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Prokuratura Rejonowa w Gdyni dla miasta Gdynia,",

lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) Prokuratura Rejonowa w Pucku dla miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz gmin: Kosakowo, Krokowa i Puck,",

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Kielcach:

a) Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Oleśnica, Pacanów, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Szydłów, Tuczępy i Wiślica,

b) Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie dla gmin: Imielno, Jędrzejów, Kluczewsko, Krasocin, Łopuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Sędziszów, Słupia, Słupia (Konecka), Sobków, Włoszczowa i Wodzisław,

c) Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach dla części miasta Kielce w granicach przebiegających od przecięcia ulicy Domaszowskiej ze wschodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ulicy Domaszowskiej do skrzyżowania z ulicą Manifestu Lipcowego, środkiem ulicy Manifestu Lipcowego (z wyłączeniem budynków nr 4 przy ulicy Manifestu Lipcowego i nr 46/01 przy ulicy Kościuszki) do skrzyżowania z Aleją IX Wieków Kielc, środkiem Alei IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ulicą Warszawską, środkiem ulicy Warszawskiej (z wyłączeniem budynku nr 20 "B") do skrzyżowania z ulicą Pocieszka, środkiem ulicy Pocieszka do przecięcia z rzeką Silnicą, wzdłuż rzeki Silnicy do Alei IX Wieków Kielc, środkiem Alei IX Wieków Kielc do ronda imienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, środkiem ulicy 1 Maja do wiaduktu nad linią kolejową Kraków-Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków-Warszawa, a następnie południową i wschodnią granicą administracyjną miasta oraz gmin: Bieliny, Daleszyce, Górno, Masłów, Raków i Zagnańsk,

d) Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód w Kielcach dla części miasta Kielce w granicach przebiegających od przecięcia ulicy Domaszowskiej ze wschodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ulicy Domaszowskiej do skrzyżowania z ulicą Manifestu Lipcowego, środkiem ulicy Manifestu Lipcowego (wraz z budynkami nr 4 przy ulicy Manifestu Lipcowego i nr 46/01 przy ulicy Kościuszki) do skrzyżowania z Aleją IX Wieków Kielc, środkiem Alei IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ulicą Warszawską, środkiem ulicy Warszawskiej (wraz z budynkiem nr 20 "B") do skrzyżowania z ulicą Pocieszka, środkiem ulicy Pocieszka do przecięcia z rzeką Silnicą, wzdłuż rzeki Silnicy do Alei IX Wieków Kielc, środkiem Alei IX Wieków Kielc do ronda imienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, środkiem ulicy 1 Maja do wiaduktu nad linią kolejową Kraków-Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków-Warszawa, a następnie zachodnią i północną granicą administracyjną miasta oraz gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny i Strawczyn,

e) Prokuratura Rejonowa w Końskich dla gmin: Fałków, Gowarczów, Końskie, Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków,

f) Prokuratura Rejonowa w Opatowie dla gmin: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Sadowie i Wojciechowice,

g) Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmin: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Łagów, Nowa Słupia i Waśniów,

h) Prokuratura Rejonowa w Pińczowie dla gmin: Bejsce, Czarnocin, Działoszyce, Kazimierza Wielka, Kije, Michałów, Opatowiec, Pińczów, Skalbmierz i Złota,

i) Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu dla miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Ożarów, Samborzec, Tarłów, Wilczyce i Zawichost,

j) Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej dla miasta Skarżysko-Kamienna oraz gmin: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne i Suchedniów,

k) Prokuratura Rejonowa w Starachowicach dla miasta Starachowice oraz gmin: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów i Wąchock,

l) Prokuratura Rejonowa w Staszowie dla gmin: Bogoria, Łubnice, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów;",

f) w pkt 17:
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe w Lublinie obejmująca dzielnice: Czuby, Felin, Hajdów, Konstantynów, Las Dąbrowa, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rury, Stary Gaj, Tatary, Węglin, Zadębie i Zalew Zemborzycki,",

lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) Prokuratura Rejonowa w Lublinie obejmująca dzielnice: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek, Majdan Tatarski, Majdanek i Wrotków oraz gminy: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Milejów, Niemce, Puchaczów, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka i Zakrzew,",

lit. n otrzymuje brzmienie:

"n) Prokuratura Rejonowa w Świdniku dla miasta Świdnik oraz gmin: Mełgiew, Piaski, Rybczewice i Trawniki,",

g) w pkt 19 uchyla się lit. c, l, n, p i q,
h) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Olsztynie:

a) Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach dla miast Bartoszyce i Górowo Iławeckie oraz gmin: Bartoszyce, Górowo Iławeckie i Sępopol,

b) Prokuratura Rejonowa w Biskupcu dla gmin: Biskupice, Bisztynek, Jeziorany i Kolno,

c) Prokuratura Rejonowa w Ełku dla miasta Ełk oraz gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy,

d) Prokuratura Rejonowa w Giżycku dla miasta Giżycko oraz gmin: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Węgorzewo i Wydminy,

e) Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie dla miasta Kętrzyn oraz gmin: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Srokowo,

f) Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim dla miasta Lidzbark Warmiński oraz gmin: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta,

g) Prokuratura Rejonowa w Mrągowie dla miasta Mrągowo oraz gmin: Mikołajki, Mrągowo, Piecki i Sorkwity,

h) Prokuratura Rejonowa w Nidzicy dla gmin: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo i Nidzica,

i) Prokuratura Rejonowa w Olecku dla gmin: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki,

j) Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe w Olsztynie dla części miasta Olsztyn, obejmującej osiedla miejskie: Jaroty, Kętrzyńskiego, Kormoran, Kościuszki, Mazurskie, Nagórki, Pieczewo, Pojezierze i Śródmieście oraz gmin: Olsztynek, Purda i Stawiguda,

k) Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w Olsztynie dla części miasta Olsztyn, obejmującej osiedla miejskie: Dajtki, Grunwaldzkie, Gutkowo, Kortowo, Likusy nad Jeziorem Długim, Podgrodzie, Podleśna, Wojska Polskiego, Zatorze i Zielona Górka oraz gmin: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo i Świątki,

l) Prokuratura Rejonowa w Piszu dla gmin: Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane-Nida,

m) Prokuratura Rejonowa w Szczytnie dla miasta Szczytno oraz gmin: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno i Wielbark;",

i) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu:

a) Prokuratura Rejonowa w Chodzieży dla miasta Chodzież oraz gmin: Białośliwie, Chodzież, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szamocin, Ujście, Wyrzysk i Wysoka,

b) Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie dla miasta Gniezno oraz gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Pobiedziska i Trzemeszno,

c) Prokuratura Rejonowa w Gostyniu dla gmin: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec,

d) Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim dla gmin: Buk, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, Stęszew i Wielichowo,

e) Prokuratura Rejonowa w Kościanie dla miasta Kościan oraz gmin: Czempiń, Kościan, Krzywiń i Śmigiel,

f) Prokuratura Rejonowa w Lesznie dla miasta Leszno oraz gmin: Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice,

g) Prokuratura Rejonowa w Nowym Tomyślu dla gmin: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń,

h) Prokuratura Rejonowa w Obornikach dla gmin: Murowana Goślina, Oborniki, Rogoźno i Ryczywół,

i) Prokuratura Rejonowa w Pile dla miasta Piła oraz gminy Szydłowo,

j) Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald w Poznaniu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald i Jeżyce oraz gmin: Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgórne,

k) Prokuratura Rejonowa Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowe Miasto oraz gminy Czerwonak,

l) Prokuratura Rejonowa Poznań-Stare Miasto w Poznaniu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gminy Suchy Las,

m) Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda w Poznaniu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gminy Swarzędz,

n) Prokuratura Rejonowa w Rawiczu dla gmin: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław i Rawicz,

o) Prokuratura Rejonowa w Szamotułach dla miasta Obrzycko oraz gmin: Chrzypsko Wielkie, Duszniki, Kaźmierz, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Rokietnica, Sieraków, Szamotuły i Wronki,

p) Prokuratura Rejonowa w Śremie dla gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Mosina i Śrem,

q) Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej dla gmin: Dominowo, Kleszczewo, Kórnik, Krzykosy, Nowe Miasto n. Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl,

r) Prokuratura Rejonowa w Trzciance dla miasta Czarnków oraz gmin: Czarnków, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Połajewo, Trzcianka i Wieleń,

s) Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu dla miasta Wągrowiec oraz gmin: Budzyń, Damasławek, Gołańcz, Margonin, Mieścisko, Skoki, Wapno i Wągrowiec,

t) Prokuratura Rejonowa w Wolsztynie dla gmin: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn,

u) Prokuratura Rejonowa we Wrześni dla gmin: Kołaczkowo, Kostrzyn, Miłosław, Nekla i Września,

v) Prokuratura Rejonowa w Złotowie dla miasta Złotów oraz gmin: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów;",

j) w pkt 27:
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Prokuratura Rejonowa w Przysusze dla gmin: Borkowice, Chlewiska, Gielniów, Jastrząb, Klwów, Mirów, Odrzywół, Orońsko, Potworów, Przysucha, Rusinów, Szydłowiec, Wieniawa, Wierzbica i Wolanów,",

lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) Prokuratura Rejonowa w Radomiu dla gmin: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew;",

k) po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

"29a) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Sieradzu:

a) Prokuratura Rejonowa w Łasku dla gmin: Buczek, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady,

b) Prokuratura Rejonowa w Poddębicach dla gmin: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice i Zadzim,

c) Prokuratura Rejonowa w Sieradzu dla miasta Sieradz oraz gmin: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Warta, Wróblew i Złoczew,

d) Prokuratura Rejonowa w Wieluniu dla gmin: Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Działoszyn, Galewice, Kiełczygłów, Konopnica, Lututów, Łubnice, Mokrsko, Nowa Brzeźnica, Osjaków, Ostrówek, Pajęczno, Pątnów, Rząśnia, Siemkowice, Skomlin, Sokolniki, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Wieluń, Wieruszów i Wierzchlas,

e) Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli dla miasta Zduńska Wola oraz gmin: Szadek, Zapolice i Zduńska Wola;",

l) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Słupsku:

a) Prokuratura Rejonowa w Bytowie dla gmin: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie,

b) Prokuratura Rejonowa w Chojnicach dla miasta Chojnice oraz gmin: Brusy, Chojnice i Czersk,

c) Prokuratura Rejonowa w Człuchowie dla miasta Człuchów oraz gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Konarzyny, Przechlewo i Rzeczenica,

d) Prokuratura Rejonowa w Lęborku dla miast Lębork i Łeba oraz gmin: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo i Wicko,

e) Prokuratura Rejonowa w Miastku dla gmin: Kępice, Koczała, Miastko i Trzebielino,

f) Prokuratura Rejonowa w Słupsku dla miast Słupsk i Ustka oraz gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino i Ustka;",

m) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie:

a) Prokuratura Rejonowa w Choszcznie dla gmin: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz,

b) Prokuratura Rejonowa w Goleniowie dla gmin: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów i Stepnica,

c) Prokuratura Rejonowa w Gryficach dla gmin: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal i Trzebiatów,

d) Prokuratura Rejonowa w Gryfinie dla gmin: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa,

e) Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim dla gmin: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Świerzno i Wolin,

f) Prokuratura Rejonowa w Łobzie dla gmin: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko i Węgorzyno,

g) Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu dla gmin: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pomorski,

h) Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach dla gmin: Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice,

i) Prokuratura Rejonowa w Stargardzie Szczecińskim dla miasta Stargard Szczeciński oraz gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński i Suchań,

j) Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie dla części miasta w granicach przebiegających od Nabrzeża Weleckiego w linii prostej do ulicy Małopolskiej, osią jezdni ulicy Małopolskiej i ulicy Jagiellońskiej do torów kolejowych, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Niebuszewo do wiaduktu kolejowego na ulicy Sczanieckiej, osią jezdni ulicy Sczanieckiej do ulicy 1 Maja, osią ulicy 1 Maja do ulicy Nocznickiego, ulicą Nocznickiego do ulicy Firlika, osiami ulic Firlika i Łady do ulicy Szarotki i w linii prostej od ulicy Szarotki do nabrzeża Odry, wzdłuż linii brzegowej Odry do Nabrzeża Weleckiego,

k) Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie dla części miasta w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej,

l) Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście w Szczecinie dla części miasta w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej wraz z dworcem PKP Turzyn do ulicy Jagiellońskiej, osią jezdni ulicy Jagiellońskiej i ulicy Małopolskiej do Nabrzeża Weleckiego i wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej do granic administracyjnych miasta,

m) Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie dla części miasta w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej, tym brzegiem do ulicy Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ulic: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Emilii Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy w punkcie jej przecięcia z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police,

n) Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu dla miasta Świnoujście oraz gminy Międzyzdroje;",

n) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

"37) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu:

a) Prokuratura Rejonowa w Miliczu dla gmin: Cieszków, Krośnice i Milicz,

b) Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy dla miasta Oleśnica oraz gmin: Bierutów, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Twardogóra,

c) Prokuratura Rejonowa w Oławie dla miasta Oława oraz gmin: Czernica, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława i Święta Katarzyna,

d) Prokuratura Rejonowa w Strzelinie dla gmin: Borów, Jordanów Śląski, Kondratowice, Przeworno, Strzelin i Wiązów,

e) Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej dla gmin: Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, Mietków, Miękinia i Środa Śląska,

f) Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy dla gmin: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia i Żmigród,

g) Prokuratura Rejonowa w Wołowie dla gmin: Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów,

h) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Fabryczna,

i) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Krzyki Wschód we Wrocławiu obejmująca obszar wyznaczony od północnego zachodu, od Mostu Grunwaldzkiego rzeką Odrą w kierunku południowo-wschodnim do granicy miasta Wrocławia, granicami miasta w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Buforowej, ulicą Buforową do ulicy Bardzkiej, ulicą Bardzką do ulicy Hubskiej, ulicą Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym (kierunek Dworzec Główny PKP) do placu przed Dworcem PKP (łącznie z placem), nasypem kolejowym do łącznika ulicy Stawowej, łącznikiem ulicy Stawowej do ulicy J. Piłsudskiego, ulicą J. Piłsudskiego do ulicy Dworcowej, ulicą Dworcową do ulicy Podwale, ulicą Podwale do ulicy J. Słowackiego, ulicą J. Słowackiego do placu Społecznego, placem Społecznym do Mostu Grunwaldzkiego oraz obiekty znajdujące się na szlaku kolejowym przebiegającym przez część miasta Wrocław-Krzyki wraz z terenem Dworca Głównego PKP,

j) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Krzyki Zachód we Wrocławiu obejmująca obszar wyznaczony od południa, od granicy miasta ulicą Buforową do ulicy Bardzkiej, ulicą Bardzką do ulicy Hubskiej, ulicą Hubską do nasypu kolejowego, nasypem kolejowym w kierunku zachodnim do ulicy Zaporskiej, ulicą Zaporską do ulicy Gajowickiej, ulicą Gajowicką do ulicy Racławickiej, ulicą Racławicką do rzeki Ślęży (przy alei Piastów), ogródkami działkowymi, przecinając prostopadle ulicę Jutrzenki, do terenu zabudowanego Osiedla Oporów, obrzeżem zabudowanego Osiedla Oporów do ulicy Karmelkowej, prostopadle do południowej granicy miasta Wrocławia, granicą miasta w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Buforowej oraz gminy: Kobierzyce, Sobótka i Żórawina,

k) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Psie Pole we Wrocławiu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Psie Pole,

l) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto,

m) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście;",

o) w pkt 38:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju dla miasta Biłgoraj oraz gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin i Wysokie,",

lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie dla miast Krasnystaw i Rejowiec Fabryczny oraz gmin: Fajsławice, Krasnystaw, Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siennica Różana i Wojsławice,";

5) w § 6:
a) uchyla się pkt 5,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Radomiu:

- Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec i Wierzbica;",

c) uchyla się pkt 9.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1205.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 986, z 2002 r. Nr 180, poz. 1511 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 385, Nr 110, poz. 1051, Nr 172, poz. 1676, Nr 219, poz. 2163 i Nr 220, poz. 2184 i 2185.