Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.16.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 lutego 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103, Nr 55, poz. 234, Nr 100, poz. 443 i Nr 113, poz. 491) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych (Dz. U. Nr 23, poz. 95 i Nr 69, poz. 301 oraz z 1992 r. Nr 25, poz. 110 i Nr 64, poz. 327) w § 2 ust. 34 otrzymuje brzmienie:

"34. W województwie radomskim:

1) Prokuraturę Rejonową w Grójcu dla gmin: Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Warka i Wyśmierzyce,

2) Prokuraturę Rejonową w Kozienicach dla miasta Pionki oraz gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Pionki i Sieciechów,

3) Prokuraturę Rejonową w Lipsku dla gmin: Chotcza, Ciepielów, Kazanów, Lipsko, Policzna, Przyłęk, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, Tczów i Zwoleń,

4) Prokuraturę Rejonową w Przysusze dla gmin: Borkowice, Chlewiska, Drzewica, Gielniów, Gowarczów, Jastrząb, Klwów, Mirów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Szydłowiec i Wieniawa,

5) Prokuraturę Rejonową w Radomiu dla miasta Radom oraz gmin: Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Orońsko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew;".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.