§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.97.452

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 1996 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.