§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.95.940

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.