Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.93.765

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2009 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.