Zm.: rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu... - Dz.U.1998.140.908 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.140.908

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 listopada 1998 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 502 i Nr 104, poz. 661) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób (Dz. U. Nr 98, poz. 456 i Nr 154, poz. 756, z 1997 r. Nr 135, poz. 920 oraz z 1998 r. Nr 31, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:

A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz leków do bezpłatnego wydawania na recepty - chorym w leczeniu":

1)
pod lp. 3 w odniesieniu do leku o nazwie Mucopront:
a)
w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "syrop 5% - 200 ml" zastępuje się wyrazami "kaps. 375 mg",
b)
w rubryce "Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen", wyrazy "200 ml" zastępuje się wyrazami "20 kaps.",
2)
lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4Mesnum
BRp.Mistabronpłyn do inh. 0,6 g/3 mld5 amp.
BRp.Mistabronaerosol do nosa 5 mg/dawkęd12,5 ml
BRp.Mucofluidaerosol do nosa 5 g/100 gd12,5 ml
3)
pod lp. 5 na końcu dodaje się wyrazy:
Rp*Kreon 10.000 kaps. 150 mg (10.000 j. lipazy) d20 kaps.
4)
pod lp. 23 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp. Farmorubicin PFS fiol. 0,01 g/5 ml x 1 fiol.
B Rp. Farmorubicin PFS fiol. 0,05 g/25 ml x 1 fiol.
5)
pod lp. 24 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Etoposid Ebewekonc. do przyg. roztw. do wlew. doż. i podaw. doust. 0,05 g/2,5 mlx1 fiol.
BRp.Etoposid Ebewekonc. do przyg. roztw. do wlew. doż. i podaw. doust. 0,1 g/5 mlx1 fiol.
BRp.Etoposid Ebewekonc. do przyg. roztw. do wlew. doż i podaw. doust. 0,2 g/10 mlx1 fiol.
BRp.Etoposid Ebewekonc. do przyg. roztw. do wlew. doż. i podaw. doust. 0,4 g/20 mlx1 fiol.
6)
pod lp. 28 w odniesieniu do leku o nazwie Macdafen w rubryce "Postać i dawka" wyrazy "inj. 1 g/50 ml" zastępuje się wyrazami "inj. 1 g/24 ml",
7)
lp. 30 otrzymuje brzmienie:
30Lomustinum
BRp.Cecenukaps. 0,04 gx5 kaps.
BRp.Lomustinumtabl. 0,04 gf5 tabl.
8)
pod lp. 39 na końcu dodaje się wyrazy:
@ARp.Tamoxifentabl. 0,02 gx30 tabl.
@ARp.Zitazoniumtabl. 0,02 gx30 tabl.
@ARp.Zitazoniumtabl. 0,03 gx30 tabl.
@ARp.Zitazoniumtabl. 0,04 gx30 tabl.
9)
pod lp. 42 na końcu dodaje się wyrazy:
@BRp.Tramal. Retard 100tabl. o przedł. uwal. 0,1 gx10 tabl.
@BRp.Tramal. Retard 150tabl. o przedł. uwal. 0,15 gx10 tabl.
@BRp.Tramal. Retard 200tabl. o przedł. uwal. 0,2 gx10 tabl.
10)
pod lp. 47 na końcu dodaje się wyrazy:
@BRp.Conzepinzaw. 2% (100 mg/5 ml)x100 ml, 250 ml
@BRp.Timonil 150 retardtabl. o przedł. dział. 0,15 gx50 tabl.
@BRp.Timonil 200tabl. 0,2 gx50 tabl.
@BRp.Timonilzaw. doustna 0,1 g/5 mlx250 ml
@BRp.Timonil 300 retardtabl. o przedł. dział. 0,3 gx50 tabl.
@BRp.Timonil 600 retardtabl. o przedł. dział. 0,6 gx50 tabl.
@BRp.Tegretol 125czopek doodbytn. 0,125 gx5 czopków
@BRp.Tegretol 250czopek doodbytn. 0,25 gx5 czopków
11)
lp. 52 otrzymuje brzmienie:
52@BRp.Depakine-Chrono 300tabl. powl. o przedł. dział. 0,3 gd30 tabl.
@BRp.Depakine-Chrono 300tabl., tabl. powl. 0,3 gd30 tabl.
@BRp.Depakine-Chrono 500tabl. powl. o przedł. dział. 0,5 gd30 tabl.
@BRp.Depakine-Chrono 500tabl., tabl. powl. 0,5 gd30 tabl.
12)
pod lp. 59 na końcu dodaje się wyrazy:
@BRp.Conzepinzaw. 2% (100 mg/5 ml)x100 ml, 250 ml
@BRp.Timonil 150 retardtabl. o przedł. dział. 0,15 gx50 tabl.
@BRp.Timonil 200tabl. 0,2 gx50 tabl.
@BRp.Timonilzaw. doustna 0,1 g/5 mlx250 ml
@BRp.Timonil 300 retardtabl. o przedł. dział. 0,3 gx50 tabl.
@BRp.Timonil 600 retardtabl. o przedł. dział. 0,6 gx50 tabl.
13)
pod lp. 86 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp.Genotropin 36inj. 36 j. m.x1 fiol. s. subst. + rozp.
BRp.Humatropeinj. 18 j. m.x1 wkład do wstrzykiwacza + strzykawka z rozp.
BRp.Humatrope36 j. m.x1 wkład do wstrzykiwacza + strzykawka z rozp.
BRp.Humatrope72 j. m.x1 wkład do wstrzykiwacza + strzykawka z rozp.kiwacza + strzy-
BRp.Zomacton 4inj. 4,86 j. m.x5 fiol. s. subst. + rozp.
BRp.Zomacton 12inj. 12,96 j. m.x5 fiol. s. subst. + rozp.
14)
lp. 99 otrzymuje brzmienie:
99Glipizidum
BRp.Minidiabtabl. 0,005 gd30 tabl.
BRp.Glipizide BPtabl. 0,005 gc30 tabl.
BRp.Glibenesetabl. 0,005 gd30 tabl.
BRp.Glibenese GITStabl. o przedłuż. uwalnianiu 5 mgx30 tabl.
BRp.Glibenese GITStabl. o przedłuż. uwalnianiu 10 mgx30 tabl.
15)
lp. 102 otrzymuje brzmienie:
102Insuliny chromatograficznie oczyszczone
BRp.Insulinum Maxirapid "ChO-S"inj. 80 j. m./1 mldfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Sol. Neutralis "ChO-S"inj. 80 j. m./1 mldfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Semilente"ChO-S"inj. 80 j. m./1 mldfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Isophanicum "ChO-S"inj. 80 j. m./1 mldfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Lente "ChO-S"inj. 80 j. m./1 mldfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Ultralente "ChO-S"inj. 80 j. m./1 mldfiol. 10 ml
BRp.Insuline Semi Tarduminj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Insuline Tardum MXinj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.N.P.H. Endopancrine Protamine Cristalliseeinj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Orgasuline Ordinaire Insuline Humaineinj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Endopancrine 40inj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Orgasuline N.P.H. Humaineinj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Insulin Minilente SPPinj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Insulin Superlente SPPinj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Inutral SPPinj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
Insuliny wysokooczyszczone pochodzenia zwierzęcego
BRp.Insulinum Maxirapid "WO-S"inj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Maxirapid "WO-S"inj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulinum Sol. Neutralis "WO-S" alto depuratumroztw. do inj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Sol. Neutralis "WO-S" alto depuratuminj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulinum Semilente "WO-S" alto depuratuminj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Semilente "WO-S" alto depuratuminj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulinum Isophanicum "WO-S" alto depuratumzaw. do inj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Isophanicum "WO-S" alto depuratuminj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulinum Lente "WO-S" alto depuratumzaw. do inj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Lente "WO-S"inj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulinum Ultralente "WO-S" alto depuratumzaw. do inj. 40 j. m./1 mlxfiol. 10 ml
BRp.Insulinum Ultralente "WO-S" alto depuratuminj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Actrapid MC 40 j. m./ml (wieprzowa monokomponentna)inj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Actrapid MC (wieprzowa monokomponentna)inj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Semilente MCinj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Semilente MCinj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Lente MCinj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Lente MCinj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Ultralente MCinj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Ultralente MCinj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Monotard MCinj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Monotard MCinj. 80 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Iletin II R (Pork)inj. 40 j. m./1 mldfiol. 10 ml
BRp.Iletin II NPH (Pork)inj. 40 j. m./1 mldfiol. 10 ml
BRp.Iletin II Lente (Pork)inj. 40 j. m./1 mldfiol. 10 ml
BRp.Iletin II Protamine Zinc. (Pork)inj. 40 j. m./1 mldfiol. 10 ml
Insuliny wysokooczyszczone ludzkie
BRp.Insulin Actrapid HM (ludzka monokomponentna)inj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Actrapid HM (biosyntetyczna ludzka monokomponentna)inj. 100 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Insulin Insulatard HMinj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Insulatard HMinj. 100 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Insulin Monotard HM (biosyntetyczna ludzka z cynkiem)inj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Monotard HMinj. 100 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Insulin Mixtard 30 HM (ludzka biosyntetyczna monokomponentna)inj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Mixtard 30 HM (ludzka biosyntetyczna monokomponentna)inj. 100 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Insulin Ultratard HMinj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Insulin Ultratard HMinj. 100 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Humulin Rinj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Humulin Rinj. 100 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Humulin Ninj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Humulin Ninj. 100 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Humulin Linj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Humulin Linj. 100 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Humulin Uinj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Humulin Uinj. 100 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Humulin M1 (10/90)inj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Humulin M2 (20/80)inj. 40 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Humulin M3 (30/70)inj. 40 j. m./1 mlefiol. 10 ml
BRp.Humulin M4 (40/60)inj. 40 j. m./1 mlffiol. 10 ml
BRp.Insuman Rapidroztw. do inj. 40 j. m./1 mlf5 fiol. 10 ml
BRp.Insuman Rapidroztw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 5 ml
BRp.Insuman Comb 25/75zaw. do inj. 40 j. m./1 mlf5 fiol. 10 ml
BRp.Insuman Comb 25/75zaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 5 ml
BRp.Insuman Basalzaw. do inj. 40 j. m./1 mlf5 fiol. 10 ml
BRp.Insuman Basalzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 5 ml

B. W załączniku nr 2 do rozporządzenia "Wykaz leków oraz testów diagnostycznych do wydawania na recepty po wniesieniu opłaty ryczałtowej - chorym w leczeniu":

1)
lp. 111 otrzymuje brzmienie:
111Protein hydrolisat compositum
Rp.Humana z MCTproszekd350 g
Rp.Humana SLproszeke650 g
Rp.Isomilproszekd400 g
Rp.Nofelan Sproszeke400 g
Rp.Nofemixproszeke350 g
Rp.Nofemix FTproszeke350 g
Rp.Nofemix ILWproszeke350 g
Rp.Nutramigenproszeke425 g
Rp.Lofenalacproszekc450 g
Rp.Pregestimilproszeke450 g
Rp.ProSobeeproszekd400 g
Rp.ProSobee 1proszekd400 g
Rp.Pro Sobee 2proszekd400 g
Rp.Mixaminproszeke600 g
Rp.Bebilon Sojowyproszek 2185 kJ/100 gd400 g
Rp.Bebilon Pepti MTCproszek 2155 kJ/100 ge450 g
Rp.Bebilon Peptiproszek 2165 kJ/100 gx450 g
2)
lp. 115 otrzymuje brzmienie:
115Insuliny wysokooczyszczone ludzkie
BRp.Insulin Actrapid HM Penfillinj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml
BRp.Insulin Actrapid HM Penfillinj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Insulatard HM Penfillinj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml
BRp.Insulin Insulatard HM Penfillinj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Mixtard 10 HM Penfillzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml
BRp.Insulin Mixtard 10 HM Penfillzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Mixtard 30 HM Penfillinj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml
BRp.Insulin Mixtard 30 HM Penfillinj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Mixtard 20 HM Penfillzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml
BRp.Insulin Mixtard 20 HM Penfillzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Mixtard 40 HM Penfillzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml
BRp.Insulin Mixtard 40 HM Penfillzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Mixtard 50 HM Penfillzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml
BRp.Insulin Mixtard 50 HM Penfillzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Mixtard 10 HM NovoLetzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Mixtard 20 HM NovoLetzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Mixtard 40 HM NovoLetzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Mixtard 50 HM NovoLetzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Actrapid NovoLetinj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml
BRp.Insulin Actrapid NovoLetinj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Mixtard 30 NovoLetzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml
BRp.Insulin Mixtard 30 NovoLetzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Insulin Insulatard NovoLetinj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml
BRp.Insulin Insulatard NovoLetinj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml
BRp.Humulin Rinj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml-cartridge
BRp.Humulin Rinj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml-cartridge
BRp.Humulin Ninj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml-cartridge
BRp.Humulin Ninj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml-cartridge
BRp.Humulin M1 (10/90)inj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml-cartridge
BRp.Humulin M1 (10/90)inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml-cartridge
BRp.Humulin M2 (20/80)inj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml-cartridge
BRp.Humulin M2 (20/80)inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml-cartridge
BRp.Humulin M3 (30/70)inj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml-cartridge
BRp.Humulin M3 (30/70)inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml-cartridge
BRp.Humulin M4 (40/60)inj. 100 j. m./1 mlf10 fiol. 1,5 ml-cartridge
BRp.Humulin M4 (40/60)inj. 100 j. m./1 mlf5 fiol. 3 ml-cartridge
BRp.Insuman Rapidzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 wkładów do OptiPen
BRp.Insuman Comb 25/75zaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 wkładów do OptiPen
BRp.Insuman Basalzaw. do inj. 100 j. m./1 mlf5 wkładów do OptiPen
3)
pod lp. 118 na końcu dodaje się wyrazy:
Rp. Sensor-Electrode test paskowy x 50 pasków
Rp. Glucotrend Glucose test paskowy x 50 pasków

C. W załączniku nr 3 do rozporządzenia "Wykaz leków oraz sprzętu jednorazowego użytku do wydawania na recepty za częściową odpłatnością 30% ceny - chorym w leczeniu":

1)
lp. 122 otrzymuje brzmienie:
122Ondansetron hydrochloride dihydrate
BRp.Zofrantabl. powl. 0,004 gf10 tabl.
BRp.Zofrantabl. powl. 0,008 gf10 tabl.
BRp.Atossatabl. powl. 0,004 gx10 tabl.
BRp.Atossatabl. powl. 0,008 gx10 tabl.
2)
pod lp. 124 na końcu dodaje się wyrazy:
@BRp.Deprexetinkaps. 0,02 gx30 kaps.
@BRp.Fluoksetynatabl. 0,01 gx20 tabl.
@BRp.Fluoksetynatabl. 0,02 gx20 tabl.
@BRp.Fluoksetynasyrop 20 mg/5 mlx120 ml
@BRp.Fluoxetinkaps. 0,02 gx30 kaps.
3)
lp. 125 otrzymuje brzmienie:
125Mianserini hydrochloridum
@BRp.Lerivontabl. powl. 0,01 gd30 tabl.
@BRp.Lerivontabl. 0,03 ge20 tabl.
@BRp.Lerivontabl. powl. 0,06 gf30 tabl.
@BRp.Miansantabl. powl. 0,01 gd30 tabl.
@BRp.Miansantabl. 0,03 ge14 tabl.
@BRp.Norserintabl. powl. 0,01 gf100 tabl.
@BRp.Norserintabl. powl. 0,02 gx60 tabl.
@BRp.Norserintabl. powl. 0,03 gx20 tabl.
4)
pod lp. 127 w rubryce "Nazwa" wyraz "Trusopot" zastępuje się wyrazem "Trusopt"

D. W załączniku nr 4 do rozporządzenia "Wykaz leków oraz sprzętu jednorazowego użytku do wydawania na recepty za częściową odpłatnością 50% ceny - chorym w leczeniu":

1)
pod lp. 129 na końcu dodaje się wyrazy:
@BRp. Buspirone tabl. 5 mg x 20 tabl.
@BRp. Buspirone tabl. 10 mg x 20 tabl.
2)
pod lp. 130:
a)
w odniesieniu do leku o nazwie Fevarin tabl. powl. 50 mg w rubryce "Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen", wyrazy "10 tabl. powl." zastępuje się wyrazami "60 tabl. powl.",
b)
w odniesieniu do leku o nazwie Fevarin tabl. powl. 100 mg w rubryce "Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen" wyrazy "10 tabl. powl." zastępuje się wyrazami "30 tabl. powl.",
3)
pod lp. 136 na końcu dodaje się wyrazy:
B Rp.Lovastin tabl. 20 mgx 28 tabl.
4)
pod lp. 138 na końcu dodaje się wyrazy:
BRp. Zocor tabl. powl. 40 mg x 14 tabl.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 1998 r.