§ 4. - Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i... - Dz.U.1974.31.183 - OpenLEX

§ 4. - Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.31.183

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 1974 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r., z tym że w stosunku do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania wchodzi w życie z dniem 1 października 1974 r.