§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i... - Dz.U.1974.31.183 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.31.183

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 1974 r.
§  2.
Tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania stanowiące załączniki nr 1-5 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. z 1972 r. Nr 37, poz. 246 i z 1973 r. Nr 51, poz. 288) zastępuje się tabelami stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania stanowiącymi załączniki nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.