§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1483

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2012 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.