§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.170.1220

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.